Projekt Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních pilířů:
1. Vzdělaný personál
2. Informovaný strávník
3. Motivující pedagog a vedení školy

Použití podle pravidel Obecné pravidla použití