Školský portál je ideální místo pro nestranné a objektivní zamýšlení se nad stavem politické kultury a obecného dění ve společnosti. Složka 2020 v části Politika a Společnost dává prostor hodnotit aktuální rok.

Použití podle pravidel Obecné pravidla použití