Sloučení dvou institucí v jednu by mělo přinést zjednodušení. Národní pedagogický institut České republiky vznikl 1. 1. 2020 sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání.

 

Zjednodušování fandíme, ale jsme opatrní.

Zkušenosti po sloučení dvou organizací nám pište na náš e-mail.

 

 

Použití podle pravidel Obecné pravidla použití