Virtuální prostředí nenahrazuje osobní kontakt. Přinášíme příklady kdy virtuální aktivita přiblíží informace a vzdělání příjemným způsobem.

Použití podle pravidel Obecné pravidla použití