Šachy pomáhají dětem rozvíjet myšlení, osobnost a sociální dovednosti. Více než třicet zemí má šachy jako součást osnov. Evropský Parlament přijal v roce 2012 deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech EU.

 

Projekt chce, aby děti hrou rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim v životě budou hodit i po skončení školní docházky.

Cílem projektu je podpořit zavedení šachu do vyučování na základních a středních školách.

 

 

Použití podle pravidel Obecné pravidla použití