Inspirace a podpora pro pedagogy při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem. Metodické a výukové materiály a akreditované semináře pro řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, aby se jim napomohlo k začlenění do české společnosti.

 

 

 

Použití podle pravidel Obecné pravidla použití