72 škol se zapojilo do projektu jehož cílem je vyzkoušet možnosti kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách. Může jít o zavedení distančního vzdělávání na jeden konkrétní den v týdnu, 1–3 týdny za pololetí nebo 1–2 dny za měsíc. Záleží to tedy na samotných zapojených školách.

Použití podle pravidel Obecné pravidla použití